fredag 25 september 2009

p-Hcy, sydänverisuonitaudit ja dementia

(Tauriini on homocysteiiniaineenvaihdunnasta periferiaan päin sijaitseva aineenvaihdunnallinen päätemolekyyli).

Joskus plasmassa tavataan kohonneita homocysteiiniarvoja.

Tämän merkitystä on paljon pohdittu ja on myös koetettu sinänsä vain laskea sitä normaaliksi sen paremmin tietämättä, miksi sen pitäisi olla normaali.
Tänään löysin uuden väitöskirjan metioniinin (M, Met) ja cysteiinin (C, Cys) aineenvaihdunnan alueesta. On satu hyvää tuntuvaa näyttöä tämän asian tiimoilta. Kannattaa normalisoida P-Hcy! ( tarkoittaa käytännössä mm. hyvää folaatin ja B12-vitamiinin saantia).

Zylbertstein D E. Homocysteine (HCy) and cardiovascular morbidity and dementia in women. A prospective population study.
University of Gothenburg. ISBN 978- 628- 7879-5.


Väitöstilaisuus on edessäpäin.
Katson abstraktista joitain ajatuksia. Tohtorinväitöstyötään tekevän tutkijan neljä eri osatyötä koskivat seuraavia alueita:
(I) Seerumin HCy suhteessa mortaliteetiin ja morbiditeettiin sydänverisuonitautisilla naisilla . Katsaus 24- vuoden väestötutkimuksest.
(II) Prospektiivinen väestötutkimusnaisista Göteborgissa: Tutkimuksessa keskityttiin HCy pitoisuuksiin ja lacunaarisiin infarkteihin.
(III) Keski-iän HCy-pitoisuuksien ja myöhäisiän dementian keskinäinen yhteys.
(IV) MTHFR entsyymin polymorfia ja dementian välinen yhteys naisväestössä.

MTHFR = metyleenitetrahydrofolaatti-reduktaasi entsyymi
Sitä entsyymiä koodaavaa geeniä analysoitiin vuosina 2000- 2001. Havaittiin, että eräs sen 1298C-alleeli oli protektiivinen Alzheimerin tautia vastaan.

Havaittiin, että jos totaali Hcy arvot olivat kovin korkeita, oli kolmenkertainen riski sairastua lakunaariseen aivoinfarktiin. Myös dementiaan sairastumisen riski oli siinä ryhmässä korkea riippumatta aivojen vaskulaarisesta tilanteesta. Myös sydäninfarktiin menehtymisen riski oli viisinkertainen.

MTHFR- entsyymillä on tehtävänä olla katalysoimassa , kun aktivoidaan seerumin aineenvaihdunnallinen välituote, homocysteiini (Hcy) takaisin metioniinimuotoon sekä B12- vitamiinin että aktiivin foolihapon avulla. Metioniini (Met, M) on essentielli aminohappo, jota entsymaattisesti ja vitamiineilla voidaan vielä säästä kehossa rakentamalla homocysteiiniin takaisin metyyliryhmä entsymaattisesti.

Tutkija oli johtopäätöksessään sitä mieltä, että keski-iän kohonneet plasman homocysteiiniarvot ovat naisilla kardiovaskulaarisen taudin ja dementian riskitekijä. Alleeli MTHFR 1298C on protektiivinen kaikkia dementiamuotoja ja Alzheimerin tautia vastaan.