onsdag 11 augusti 2010

Zn ja tauriini. Terveen haiman osuus näköfunktion kehityksessä

Kultakalatutkimus

Abstract

http://www.springerlink.com/content/v451633353u55n67/
Tauriini ja sinkki ovat vuorovaikutuksessa keskenään koe-eläimen verkkokalvon rakenteellisen ja toiminnallisen kehityksen kuluessa. Myös kultakalassa on todettu niiden osuus verkkokalvon osasten regeneraatioprosessissa.

Taurine and zinc interact during structural and functional development of the rat retina and during the process of regeneration of retinal fragments from goldfish.

Kultakalan verkkokalvossa siten lokalisoitiin tauriinin kuljettaja, tauriinin pitoisuus ja labiilin sinkin pitoisuus.

These observations formed the basis for evaluating the regional correlation between the localization of the taurine transporter, taurine content and labile zinc content in goldfish retina.

Verkkokalvon alueella tauriinin kuljettajaa on fotoreseptoreissa, ulommassa pleksiformisessa kerroksessa, sisemmässä nukleaarisessa kerroksessa ja gangliosolukerroksessa.

In the retina, the taurine transporter is expressed in photoreceptors, the outer plexiform layer, the inner nuclear layer and the ganglion cell layer.

Tauriinia havaittiin myös fotoreseptoreissa, ulommassa ja sisemmässä tumallisessa kerroksessa ja gangliosolukerroksessa.
Taurine was detected in photoreceptors, the outer and inner nuclear layers, the outer plexiform layer and the ganglion cell layer.

Suurempi määrä labiilia sinkkiä oli havaittavissa fotoreseptoreiossa ja vähemmässä määrin gangliosoluissa.

A large amount of labile zinc was detected in photoreceptors and to a lesser extent in ganglion cells.

Näitä kaikkia kolmea ( tauriinin kuljettajaa, tauriinia ja labiilia sinkkiä) esiintyi samaan aikaan fotoreseptoreissa ja gangliosolukerroksessa.

The taurine transporter, taurine and zinc coexist in photoreceptors and the ganglion cell layer.

Niitten samanaikaisesiintymä voi olla suhteessa tauriinin ja sinkin neuroprotektiivisuuteen näissä soluissa.

Their co-localization in photoreceptors may be related to the neuro-protective role of taurine and zinc in this layer.

Mutta niiden samanaikaisesiintymä päinvastoin gangliosolukerroksessa voisi olla suhteessa niiden osallisuuteen solun erilaistumiseen, kehitykseen ja regeneraatioon.

By contrast, their co-existence in ganglion cells may be related to their involvement in cell differentiation, development, and regeneration.

Tästä ilmenee, miten tärkeitä tauriini ja sinkki ovat näissä verkkokalvon mainituissa kerroksissa pitämässä yllä normaalia solutoimintaa.

This reveals the importance of taurine and zinc in maintaining normal cellular function in these particular layers of the retina.

Tauriini syntetisoituu haimassa

Biosynthesis ( Wikipedia)

Nisäkkäillä tauriinia muodostuu haimassa cysteiinisulfiinihappotietä. Cysteiinin SH-ryhmä ensin oksidoituu cysteiinisulfiinihapoksi entsyymin cysteiinidioksygenaasin avulla.
Sitten cysteiinisulfiinihappo dekarboksyloituu sulfinoalaniinidekarboksylaasilla hypotauriiniksi.
Ei tiedetä jos hypotauriini sitten spontaanisti muuttuu tauriiniksi.

Mammalian taurine synthesis occurs in the pancreas via the cysteine sulfinic acid pathway. In this pathway, the sulfhydryl group of cysteine is first oxidized to cysteine sulfinic acid by the enzyme cysteine dioxygenase. Cysteine sulfinic acid, in turn, is decarboxylated by sulfinoalanine decarboxylase to form hypotaurine. It is unclear whether hypotaurine is then spontaneously or enzymatically oxidized to yield taurine.

DIABETEKSESSA on osoitettu exokriinisen haimatoiminnan häiriöitä. Näistä voi johtua kehon painonkatoa ja kataboliaa, jonka estäminen tulisi räätälöidä siitä nökölkohdasta että myös haima osallistuu rakkennemolekyylien syntetisoimiseen ja joihinkin seikkoihin ainoana elimenä. Tässä saaattaa olla tauriinilla ja rikkiaineenvaihdunnalla oma osuutensa. Kehon proteiineissa on rikillä ja typellä aivan tietty vakiosuhteensa. Tämä suhde saattaa järkkyä diabeetikolla eksokriinisen haiman dysfunktion takia. Tämä on hypoteesi. Saattaa olla että diabeetikon tulisi saada ravinnossa joitain valmiita rikkiaineenvaihdunnan tuotteita, kuten GSH jos se nyt on siinä muodossaan syötävissä.

Myös sinkkiaineenvaihdunnan suhteen haima on otettava erikseen huomioon.

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=73655