torsdag 11 juni 2009

Aivon excitatoriset ja inhibitoriset aminohapot

Aminohappojen tasapaino vaikeassa aivotulehdustapauksessa koe-eläimellä

LÄHDE:
 Pham NT, Matsuki N, Shibuya M, Tamahara S, Ono K.
Impaired expression of excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) and glutamate homeostasis in canine necrotizing meningoencephalitis.
 J Vet Med Sci. 2008 Oct;70(10):1071-5. Laboratory of Veterinary Clinical Pathobiology, Department of Veterinary Medical Sciences, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan.

Tässä tutkijoilla oli koe-eläimiä, joilla oli vaikea nekrotisoiva meningoenkefaliitti (NME). Tutkijat halusivat ottaa selville excitatoristen ( stimuloivien) ja inhibitoristen (estävien) aminohappojen osuuden siinä vauriossa, mikä tällaisessa vaikeassa aivokalvo –ja aivotulehduksessa tapahtuu.

Seuraavat aminohapot mitattiin:
Glutamiinihappo(Glu, E, glutamate, stimuloiva
Aspartaatti, Asp, D, aspartate, stimuloiva
aminosulfonihappo tauriini, taurine, inhiboiva
gamma-aminovoihappo GABA, gamma-aminobutyric acid, inhiboiva.
Nämä katsottiin selkäydinnesteestä kahdeksalta NME-tapaukselta ja kymmeneltä terveeltä kontrollilta.

Niillä koe-eläimillä (kaniini9 , joilla oli tämä paha aivotulehdus NME, oli merkitsevästi korkeammat arvot glutamaattia ja aspartaattia likvorissaan kuin kontrolleilla, mutta tauriinissa ja GABA-aminohapossa ei ollut eroja ryhmien välillä.
Kun tutkittiin 24 tuntia viljeltyjä astrosyyttejä miljöössä, jossa oli sairaan eläimen aivoselkäydinnesteen supernatanttia, nousivat glutamaatti, aspartaatti ja tauriinipitoisuudet. merkitsevästi. Samaan aikaan havaittiin, että stimuloivien aminohappojen kuljettajaproteiini 2 (EAAT-2) mRNA oli määrältään merkitseväti alentunut ja EAAT-1 mRNA-määrä ei ollut muuttunut.   Tästä pääteltiin, että stimulatoristen aminohappojen kuljettajan väheneminen ja vikuuntunut glutamaatin homeostaasi vaikuttaa nekrotisoivan aivo- ja aivokalvontulehduksen patogeneesiin.

Päivitys 7.5. 2013  Huomaa: Tauriinin osuus  otetaan  näkyviin kun on vaikeita  verebraaleja tilanteita. 

Tauriini keskushermostossa

Tauriini keskushermostossa

LÄHDE: Vasadze L, Petriashvili E, [Action of ACTH fragment on the rates aggressive behavior and the distribution of transmitter amino acids in the brain structures] Georgian Med News. 2007 Nov;(152):45-7.Links Center of Radiobiology and Radiation Ecology.
Suomennosta: Aivojen kerebraalisten osien aineenvaihdunnassa on aminohapoilla tärkeä osuus. Tässä tutkijat mainitsevat että samanaikaisesti kun tapahtuu oksidaatiota, havaitaan suhteen aspartaatin ja tauriinin sekä GABA:n välillä lisääntyvän .
Aspartaatti on excitatorinen aminohappo. Tauriini ja GABA ovat inhibitorisia aminohappoja.
Yleisesti ollaan ajateltu, että ACTH-fragmentit aktivoivat limbistä järjestelmää ja säätelevät viettejä( instinktiivisiä motivoituja toimintoja). Lyhyitten ACTH fragmenttien(4-7)katsotaan olevan neuroaktiivisilta ominaisuuksiltaan muistin ja käytöksen peptidejä

Tämän tutkimuksen aiheena on ollut ottaa selvää ACTH-fragmenttien vaikutuksesta luonnostaan aggressiivisilla koe-eläimillä niiden aggressiivisuuteen.Kun niille annettiin intraperitoneaalisesti ACTH-fregmentteja , niistä tuli non-aggressiivisia. Neurokemialliset kokeet ovat osoittaneet, että aminohappojen aineenvaihdunnassa aivokuorella pyrkii aspartaatin suhde tauriiniin ja GABA:aan nousemaan kun on samanaikainen oksidaatio. Tulokset antavat käsittää, että ACTH fragmentti 4-7 vaikuttaa aggressiiviseen käytökseen.

Mitähän artikkeli tahtoi sanoa?