torsdag 11 juni 2009

Aivon excitatoriset ja inhibitoriset aminohapot

Aminohappojen tasapaino vaikeassa aivotulehdustapauksessa koe-eläimellä

LÄHDE:
 Pham NT, Matsuki N, Shibuya M, Tamahara S, Ono K.
Impaired expression of excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) and glutamate homeostasis in canine necrotizing meningoencephalitis.
 J Vet Med Sci. 2008 Oct;70(10):1071-5. Laboratory of Veterinary Clinical Pathobiology, Department of Veterinary Medical Sciences, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan.

Tässä tutkijoilla oli koe-eläimiä, joilla oli vaikea nekrotisoiva meningoenkefaliitti (NME). Tutkijat halusivat ottaa selville excitatoristen ( stimuloivien) ja inhibitoristen (estävien) aminohappojen osuuden siinä vauriossa, mikä tällaisessa vaikeassa aivokalvo –ja aivotulehduksessa tapahtuu.

Seuraavat aminohapot mitattiin:
Glutamiinihappo(Glu, E, glutamate, stimuloiva
Aspartaatti, Asp, D, aspartate, stimuloiva
aminosulfonihappo tauriini, taurine, inhiboiva
gamma-aminovoihappo GABA, gamma-aminobutyric acid, inhiboiva.
Nämä katsottiin selkäydinnesteestä kahdeksalta NME-tapaukselta ja kymmeneltä terveeltä kontrollilta.

Niillä koe-eläimillä (kaniini9 , joilla oli tämä paha aivotulehdus NME, oli merkitsevästi korkeammat arvot glutamaattia ja aspartaattia likvorissaan kuin kontrolleilla, mutta tauriinissa ja GABA-aminohapossa ei ollut eroja ryhmien välillä.
Kun tutkittiin 24 tuntia viljeltyjä astrosyyttejä miljöössä, jossa oli sairaan eläimen aivoselkäydinnesteen supernatanttia, nousivat glutamaatti, aspartaatti ja tauriinipitoisuudet. merkitsevästi. Samaan aikaan havaittiin, että stimuloivien aminohappojen kuljettajaproteiini 2 (EAAT-2) mRNA oli määrältään merkitseväti alentunut ja EAAT-1 mRNA-määrä ei ollut muuttunut.   Tästä pääteltiin, että stimulatoristen aminohappojen kuljettajan väheneminen ja vikuuntunut glutamaatin homeostaasi vaikuttaa nekrotisoivan aivo- ja aivokalvontulehduksen patogeneesiin.

Päivitys 7.5. 2013  Huomaa: Tauriinin osuus  otetaan  näkyviin kun on vaikeita  verebraaleja tilanteita. 

Inga kommentarer: