lördag 13 februari 2016

Tauro-ursodeoxykoolihappo (TUDC)

LÄJHDE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9747660

J Dermatol Sci. 1998 Sep;18(1):35-42.

Taurin-conjugated ursodeoxycholic acid has a reversible inhibitory effect on human keratinocyte growth. Yamaguchi Y1, Itami S, Nishida K, Ando Y, Okamoto S, Hosokawa K, Yoshikawa K.

  • J Dermatol Sci 1998 Nov;18(2):137.

Suomennosta, Abstract

Tauro-ursodeoxykoolihappo (TUDC)   on yksi kaikkein  hydrofiilisimmistä tauriini-konjugaateista sappihappojen joukossa. TUDC omaa  vaimentavaa vaikutusta koe-eläimen viljeltyjen maksasolujen DNA-synteesiin. Tässä tutkimuksessa  selvitettiin TUDC:n estäviä vaikutuksia  ihmisen viljeltyihin kertinosyyteihin. TUDC  vaimensi keratinosyyttien proliferaatiota annoksesta riippuvalla tavalla, mikä mitattiin sekä soluluvsta että   nerkkiaineen otosta.  Keratinosyytit proliferoituivat uudestaan ja saavuttivat miltei kontrolliviljelmän solujen  lukumäärän, kun TUDC oli poistettu kasvatusaineesta.  TUDC ( 1 mM) ei omannut  mitään vaikutusta solun elinkykyisyyteen. Epidermaaliset levyt kerrostuivat  TUDC:n läsnäolosta  ilmeisen ohuempina kuin ne levyepiteelit,  jotka muodostuivat ilman TUDC:ta. Nämä tulokset viittaavat siihen, että'  TUDC omaa  reversibeliä kasvua vaimentavaa  vaikutusta ihmisen keratinosyyteihin jollain  mekanismilla, joka ei ole  sytotoksisuutta  ja tätä voisi soveltaa hyperproliferatiivisen ihohäiriön hoidossa kuten psoriasiksen hoidossa.

Tauroursodeoxycholic acid (TUDC) is one of the most hydrophilic taurin conjugated bile acids. TUDC has a suppressive effect on DNA synthesis in primary cultured rat hepatocytes. In this study, we investigated the growth inhibitory effect of TUDC on cultured human keratinocytes. TUDC suppressed the proliferation of keratinocytes in a dose dependent fashion, as measured by both cell counts and 5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) uptake. Keratinocytes reproliferated and reached almost the same cell number as control after removal of TUDC from the medium. TUDC (1 mM) had no effect on the cell viability, as measured by the dye exclusion test. Epidermal sheets stratified in the presence of TUDC appeared thinner than those stratified without TUDC. These results suggest that TUDC has a reversible growth suppressive effect on human keratinocytes through the mechanism other than cytotoxicity and would be applicable for the treatment of hyperproliferative skin disorders such as psoriasis.

PMID:9747660 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Inga kommentarer: