tisdag 27 juni 2017

Glukagonin eritys IDDM:ssä alfasoluista. Tauriinin osuus.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393115

PLoS One. 2014 Nov 13;9(11):e113254. doi: 10.1371/journal.pone.0113254. eCollection 2014.

Possible contribution of taurine to distorted glucagon secretion in intra-islet insulin deficiency: a metabolome analysis using a novel α-cell model of insulin-deficient diabetes.

Tiivistelmä, Abstract

Glykeminen epävakaus on vakava ongelma insuliinivajeisilla potilailla ja se saattaa osittain  johtua epänormaalista endogeenista glukagonin erityksestä. Ei ole tähän mennessä (2014) vielä   selvitetty insuliinivajeisessa tilassa esiintyvien  solunsisäisten aineenvaihdunnallisten mekanismien osuutta  poikkeavassa glukagonivasteessa. Tähän tutkimukseen tiedemiesryhmä kehitti erään solulinjan, jossa insuliinireseptorigeeni oli  poistettu,  siis  in vitro- alfa- solumalli  insuliinivajeisesta diabeteksesta (T1DM) ja siinä   glukoosivastte  oli epänormaalia.

  • Glycemic instability is a serious problem in patients with insulin-deficient diabetes, and it may be due in part to abnormal endogenous glucagon secretion. However, the intracellular metabolic mechanism(s) involved in the aberrant glucagon response under the condition of insulin deficiency has not yet been elucidated. To investigate the metabolic traits that underlie the distortion of glucagon secretion under insulin deficient conditions, we generated an αTC1-6 cell line with stable knockdown of the insulin receptor (IRKD), i.e., an in vitro α-cell model for insulin-deficient diabetes, which exhibits an abnormal glucagon response to glucose.
 Tehtiin  kattava metabolomianalyysi näistä soluista. Löydettiin muutamia kandidaattimetaboliitteja, joiden pitoisuudet  erosivat huomattavasti vastaavien  kontrollisolujen pitoisuuksista   ja jotka saattaisivat  vaikuttaa glukagonin vapautumiseen insuliinireseoptorivajeisesta solusta. Näistä kandidaatimolekyyleistä tauriini oli huomattavasti  lisääntynyt insuliinireseptori-poistogeenisessä soluissa . Tauriini tunnistettiin  glukagonin stimuloijana  kontrollisoluissa.

 A comprehensive metabolomic analysis of the IRKD αTC1-6 cells (IRKD cells) revealed some candidate metabolites whose levels differed markedly compared to those in control αTC1-6 cells, but also which could affect the glucagon release in IRKD cells. Of these candidates, taurine was remarkably increased in the IRKD cells and was identified as a stimulator of glucagon in αTC1-6 cells.

 Tauriini myös  -   paradoksaalisesti - lisäsi liialliseksi   glukagonin eritystä korkeissa glukoosipitoisuuksissa niissä soluissa, joista puuttui insuliinireseptori. ja haimasaarekkeissa, joista.  insuliinireseptoria puuttui. Nämä tulokset viittaavat siihen, että  insuliinireseptorin ( insuliinivaikutuksen)  puuttuma alfasoluista ja  erityisesti tauriinin lisääntyminen, voi johtaa  kieroutuneeseen glukagonivasteeseen  näistä soluista . Tämä viittaisi tauriinin tärkeyteen  paradoksaalisesa glukagonivasteessa    ja siitä seuraavassa epävakaudessa, mikä insuliinivajeisessa diabeteksessa vallitsee.

 Taurine also paradoxically exaggerated the glucagon secretion at a high glucose concentration in IRKD cells and islets with IRKD. These results indicate that the metabolic alterations induced by IRKD in α-cells, especially the increase of taurine, may lead to the distorted glucagon response in IRKD cells, suggesting the importance of taurine in the paradoxical glucagon response and the resultant glucose instability in insulin-deficient diabetes.
PMID:
25393115
PMCID:
PMC4231115
DOI:
10.1371/journal.pone.0113254
[Indexed for MEDLINE]
Free PMC Article

Inga kommentarer: