onsdag 9 mars 2011

Tauriinifunktio aktivoituu etanolista

Jatkoa uuden väitöskirjan sisällöstä:

Chau PeiPei. Brain glycine receptors as a common target for alcohol and the relapse-preventing drug acamprosate- a preclinical study. ISBN 978-91-628-8256-3

Työnsä rungossa, sisällysluettelossa
tutkija PeiPei Chau jaotteli aihepiirinsä komponentteihin, joita hän yksityiskohtaisesti sitten kuvasi laajemmin. Kirjoitin muistiin tämän rungon:

Ensinnäkin alussa oli alkoholin väärinkäytön ongelman relevanssista Ruotsin olosuhteissa. (Suomessahan asiat ovat vielä paljon pahemmin juuri tämän molekyylin riippuvuuden ja väärinkäytön suhteen. Suomessa lie puoli miljoonaa alkoholistia vaikka väkiluku on vain runsaat puolet Ruotsin väkiluvusta, joten merkitys oman maamme taloudelle voi olla aivan selkää musertava ja ajan mittaanvoi johtaa myös koko maamme ulkopoliittisiin vaikeuksiin- varsinkin kuin idemmäksi ja etelämmäksi mentäessä orgaaniset liuottimet kuten vahva alkoholi ovat vielä enemmän käytettyjä ja tulvamaisesti Suomeemme kohdistettua liuottimen virtaa, joten väitöskirjalla sinänsä on mitä suurin merkitys aikamme Ruotsissa).


Addiktiosta, riippuvuudesta
Aivojen palkkiojärjestelmästä( the Brain reward system)
Mesolimbisestä dopamiinijärjestelmästä, sen dopamiinisysteemin neuronaaliset tiet; dopamiini itse; etanoli ja dopamiini.
Etanoli ja neurotransmissio, hermojen välitystoiminta
(Tässä tekijä käsitteli yksityiskohtaisesti seuraavia suhteita:)
Etanoli ja glutamaatti
Etanoli ja asetaldehydi
Etanoli ja serotoniini
Etanoli ja glysiini
Etanoli ja tauriini (Huomaa missä joukossa TAURIINI nyt mainitaan!)

Sitten hän pohti, millä tavalla alkoholi saa aikaan positiivisesti vahvistavat vaikutuksensa. Hän katsoo historian taustaa vastaan ja sitten mainitsee monta eri teoriaa:
  • Suoran vuorovaikutuksen teoria( the direct interaction theory)
  • Serotoniiniteoria( the 5-HT theory)
  • Asetaldehyditeoria (the acetaldehyde theory)
  • Endogeenisen opioidisysteemin teoria (the Endogenous opioid system, EOS, theory)
  • Greliiniteoria (the grelin theory)
  • nAc-VTA-nAc-neuronipiiriteoria (the nAc-VTA-nAc neuronal circuitry theory)

Seuraavaksi hän käsitteli alkoholiaddiktiota, alkoholiriippuvuutta, sen hoitoa, kliinisiä havaintoja.GABA.NMDA ja GluR5 reseptorien toimintamekanismeja, aivojen palkkiosysteemin aktivoitumista tällä Campral-lääkkeellä( acamprosaatilla, homotauriinijohdannaisella).
Lopuksi hän pohtii muita akamprosaatin vaikutusmekanismeja.
Glysiinireseptoreilla keskushermostossa on tärkeä merkitys akamprostaatin vaikutuspisteenä; akamprostaatti on siis lääkeaine, joka voi vähentää alkoholin oton määriä ja niitä takapakkiriskejä, kun taas ruvetaan juomaan.

Englanniksi painettuun kirjaan kuuluu ruotsinkielinen yhteenveto, josta tein eiliseen kirjoitukseen suomennoksia.


Pelkkää tauriinia ei oikeastaan voi erikseen ottaa esiin liittämättä sitä olennaisesti koko asiayhteyden monimutkaiseen verkostoon.

Kommenttini:
Alkoholi on aine joka vaikuttaa solutilavuuksiin.
Tauriini on taas aine joka säätelee solutilavuuden normaaliksi, joten niillä täytyy olla keskinäinen syyn ja seuraamuksen vuorovaikutus.

Seuraavassa kirjoitan detaljina "Etanoli ja tauriini"-kappaleesta tutkijan tekstin suomennosta.


Inga kommentarer: