lördag 24 november 2012

Tulehdus aiheuttaa murtuman rikkipitoisten aminohappojen aineenvaihduntaan

Amino Acids. 2002;23(4):359-65. The regulation of sulphurated amino acid junctions: fact or fiction in the field of inflammation?
R&D Department, Zambon Group, Bresso, Milan, Italy. francesco.santangeloATzambongroup.com

TIIVISTELMÄ  Abstract

The diet of industrialised countries is usually rich in amino acids, which are in part used as a source of calories.
 Teollistuneitten maitten ravinto on tavallisesti hyvin aminohappopitoista, joita  taas osittain käytetään kalorilähteiksikin.

 However, metabolic alterations are observed in diseased patients and a preferential retention of Sulphurated Amino Acids (SAA) occurs during the inflammatory response.
 Kuitenkin  on haivaittavissa aineenvihdunnallista muuntumista sairaissa ja heillä ensisijaisesti valiutuu rikkipitoisten aminohappojen  pidättyminen kehoon tulehduksen aikana.

 Moreover, it has been demonstrated in a model of an acute sepsis phase of rats that the metabolism of Cysteine is modified.
 Lisäksi koe-eläimellä on havaittu sepsismallissa, että  cysteiiniaminohapon  (C, Cys) aineenvaihdunta modifioituu.

The liver converts Cysteine at a different ratio of Sulphate to Taurine (Tau) i.e. the sulphate production decreases while the Tau conversion increases.
 Maksa konvertoi kysteiiniä erilaisella   Sulfaatti. Tauriini  suhteella.
Esim  sulfaatin tuottuminen alenee ja konversio tauriiniksi lisääntyy.

 The Glutathione (GSH) concentration is greater in the liver, kidneys and other organs and the Cysteine incorporation into proteins is higher in the spleen, lungs and plasma (Acute Phase Proteins)  while the Albumin level decreases. 
 Glutationin pitoisuus on suurempi maksassa, munuaisessa ja muissa elimissä ja Cysteiinin inkorporoituminen proteiineihin on suurempi pernassa, keuhkoissa ja plasmassa () akuutin faasin proteiinit) ja albumiinin pitoisuus laskee.

The pro-inflammatory cytokines such as Interleukin-1, Interleukin-6 and TNF- alpha are the main initiators that alter protein and amino acid metabolism.
 Proinflammatoriset sytokiinit IL-1, IL-6 ja TNFalfa ovat pääalkajat muuntamassa proteiinien ja aminohappojen aineenvaihduntaa.

 Another important phenomenon is the impairment of Methionine conversion to Cysteine during stress.
 Toinen tärkeä ilmiö on metioniinin  cysteiiniksi konvertoimtumisen huononeminen stressin aikana.  ( Huom P- Hcy on korkea).

 For example, premature infants or AIDS patients are capable of synthesizing Cysteine from Methionine at a much lower rate.
 Sitten lisäksi:   ( ravintoperäisestä) metioniinista syntyy cysteiiniä  paljon  matalampaan tahtiin  AIDS potilailla ja vastasyntyneillä lapsilla

 Thus, the metabolic flow through the trans-sulphuration path may be inadequate to meet the Cysteine demand under critical conditions.
Täten transsulfuraatiotie ( mikä muuten vaatii K-vitamiinia  koentsyyminä)  saattaa olla  riittämätön kohtaamaan kysteiinitarpeen kriittisissä tilanteissa.

 In this complex picture, an SAA supply may contribute to an immune system regulation.
Tässä monimutkaisessa taudinkuvassa saattaa rikkipitoisten aminohappojen  antamisella  olla immuunisysteemiä säätävää vaikutusta.  ( Tällöin ohitetaan  Hcy-vaihe joka on jumittunut ja  hukkatie joka on vienyt molekyylirakenteen  tauriinia kohti ilman että aktiivia sulfaattia detoksikointitarpeisiin  olisi voinut muodostua riittävästi )
PMID:
12436203
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer: