tisdag 7 maj 2013

Tauriini- ja GABA -kuljettaja GAT2

J Biol Chem. 2012 Oct 12;287(42):35733-46. doi: 10.1074/jbc.M112.368175. Epub 2012 Aug 15. Deletion of the γ-Aminobutyric Acid Transporter 2 (GAT2 and SLC6A13)
Gene in Mice Leads to Changes in Liver and Brain Taurine Contents.
Zhou Y, Holmseth S et al.  Oslo, Norway.

 GABA-kuljettajat GAT1, GAT2, GAT3 ja BGT1  ovat olleet pohdinnan kohteena lähinnä siitä suhteesta, mikä niillä saattaa olla hermosysteemin GABA-välittäjäaineen vaikutuksen kontrolloimisessa.

The GABA transporters (GAT1, GAT2, GAT3, and BGT1) have mostly been discussed in relation to their potential roles in controlling the action of transmitter GABA in the nervous system.

 Tutkijat kehittivät  poistogeenisen hiiren, jolta puuttui GAT2-geeni. GAT2 puutos, sen mRNA:n ja proteiinin puutos,  eivät vaikuttaneet kasvuun, fertiliteettiin, elämänpituuteen  tavallisissa oloissa.

 We have generated the first mice lacking the GAT2 (slc6a13) gene. Deletion of GAT2 (both mRNA and protein) neither affected growth, fertility, nor life span under nonchallenging rearing conditions.

 Immunosytokemia osoitti, että GAT2 proteiinia ilemni lähinnä periportaalisissa hepatosyyteissä, niiden  plasmakalvoissa,  ja munuaiskuorikerroksen proksimaalisten tiehyitten basolateraalikalvoissa.,

Immunocytochemistry showed that the GAT2 protein was predominantly expressed in the plasma membranes of periportal hepatocytes and in the basolateral membranes of proximal tubules in the renal cortex. 

Tämän asian merkittävyyttä punnittiin  vertailemalla  tavallisen hiiren ja poistogeenisen hiiren kudoksia. GAT2 puute vähenis maksan tauriinipitoisuutta 50%, muta ei vaikutanut tauriinin uljetatjan TAUT ilmenemiseen. 

This was validated by processing tissue from wild-type and knockout mice in parallel. Deletion of GAT2 reduced liver taurine levels by 50%, without affecting the expression of the taurine transporter TAUT. 

 Nämä tulokset osoittavat, että GAT2  kuljettajalla on osuutta  tauriinin otossa maksanporttilaskimosta maksaan. Tätä löytyöä tukee myös se,  että GAT2 transfektoidut solut  kuljettivat   merkattua tauriinia.

These results suggest an important role for GAT2 in taurine uptake from portal blood into liver.
In support of this notion, GAT2-transfected HEK293 cells transported [(3)H]taurine.

 Lisäksi haavittiin, että viljellyissä maksasoluissa GABA:n soluun otto tapahtui GAT2 avulla  ja tätä  esti  tauriini.

 Furthermore, most of the uptake of [(3)H]GABA by cultured rat hepatocytes was due to GAT2, and this uptake was inhibited by taurine.

 Mutta varsinaisessa aivokudoksesa ei voitu havaita GAT2, mikä sulki pois sen mahdollisuuden, että  sillä olisi merkitystä  BA´GABA:n inaktivaatiossa  aivoissa.

 GAT2 was not detected in brain parenchyma proper, excluding a role in GABA inactivation. 

 Mutta kuitenkin GAT2  esiintyi  leptomenix rakenteissa ja  aivoverisuonten eräässä  alajoukossa.

It was, however, expressed in the leptomeninges and in a subpopulation of brain blood vessels. 

GAT2 deleetio  lisäsi aivojen tauriinipitoisuutta 20%, mikä viitaisi siihen, että  tauriinin poiskuljetus aivoista käyttää GAT2.

 Deletion of GAT2 increased brain taurine levels by 20%, suggesting a taurine-exporting role for GAT2 in the brain.
Suomennos 7.5. 2013 

Inga kommentarer: