tisdag 28 oktober 2014

Gly reseptoreitten sijainnista synapsissa. Gefyriinin merkitys.

Kuva:osoittaa  yleensä kuvien puuttuvassa kohdassa lisärakenteen gephyrin, Katson sitä välillä.

http://www.nature.com/nrn/journal/v15/n3/full/nrn3670.htmlGephyrin: a master regulator of neuronal function?

Published online
The neurotransmitters GABA and glycine mediate fast synaptic inhibition by activating ligand-gated chloride channels — namely, type A GABA (GABAA) and glycine receptors. Both types of receptors are anchored postsynaptically by gephyrin, which self-assembles into a scaffold and interacts with the cytoskeleton. Current research indicates that postsynaptic gephyrin clusters are dynamic assemblies that are held together and regulated by multiple protein–protein interactions. 
  •  Lisäksi gefyriinin posttranslationaalinen modifikaatio säätelee GABA-ergisten synapsien muodostumista ja plastisuutta muuntamalla  postsynaptisten tukirakenteitten ryvästymisominaisuuksia ja siten  reseptoreitten  ja muitten molekyylien saavutettavuutta  ja funktiota
Moreover, post-translational modifications of gephyrin regulate the formation and plasticity of GABAergic synapses by altering the clustering properties of postsynaptic scaffolds and thereby the availability and function of receptors and other signalling molecules. 
  •  Tässä  artikkelissaan tutkijat  pohtivat  gefyyriinitukiverkoston muodostumista ja säätymistä , sen roolia GABAergisessä ja glysinergisessä  synaptisessa funktiossa  ja tiedon soveltamista  aivoperäisten häiriöitten  patofysiologiaan, missä  häiriön takana on epänormaali inhibitorinen  neurotransmissio.
 Here, we discuss the formation and regulation of the gephyrin scaffold, its role in GABAergic and glycinergic synaptic function and the implications for the pathophysiology of brain disorders caused by abnormal inhibitory neurotransmission.

 

Inga kommentarer: