tisdag 28 oktober 2014

Tauriini, Asetylkoliiniesteraasi(AChE) ja koliini-asetyylitransferaasi (ChAT)

J Biomed Sci. 2014 May 24;21:51. doi: 10.1186/1423-0127-21-51. 
Taurine improves the spatial learning and memory ability impaired by sub-chronic manganese exposure.
Tiivistelmä ,Abstract
 TAUSTA:  Liiallinen mangaanialtistus (Mn)   aiheuttaa kognitiivisiä vajeita. Moni näyttö  osoittaa, että  tauriini voi parantaa kognitiivista heikentymistä, mitä monesta neurotoksiinista johtuu.  Mutta vielä vaatii lisäselvittämistä, mikä tauriinin rooli on  mangaanin (Mn)  aiheuttamissa oppimisen ja muistin vaurioissa  Tässä tutkimuksesa koetetaan osoittaa tauriinin edut  oppimis-ja muistihäiriön parantamisessa mangaanialtistetussa koe-eläimessä.

BACKGROUND: Excessive manganese exposure induced cognitive deficit. Several lines of evidence have demonstrated that taurine improves cognitive impairment induced by numerous neurotoxins. However, the role of taurine on manganese-induced damages in learning and memory is still elusive. This goal of this study was to investigate the beneficial effect of taurine on learning and memory capacity impairment by manganese exposure in an animal model.

  •  TULOKSET : Koe-eläimiä  testattiin  Morris Water Maize testillä    mangaanialtistuksen jälkeen  ja sekä  samanaikasen tauriinin  annon + mangaanialtistuksen jälkeen.  Mangaanin veripitoisuus ei kuitenkaan vaikuttunut tauriinin annosta. Mangaanialtistus johti merkitsevään  asetylkolinesteraasiaktiivisuuden (AChE)  lisääntymään ja koliiniasetyltransferaasin (ChAT)  aktiivisuuden vähenemään, mikä  osittain palautui  tauriinilisästä. Lisäksi tutkijat  tunnistivat proteomianalyysissä 2D geelielektroforeesilla ja massa spektrometrillä   9 hippokampi proteiinia, jotka  ilmenivät eri tavalla  niillä koe-eläimiltä, joita oli käsitelty mangaanilla ja niillä jotka saivat lisäksi tauriinia. Niistä proteiineista suurin osa toimii  energia-aineenvaihdunnassa, oksidatiivisessa stressisä, tulehduksessa ja neuronisynapsissa.

RESULTS:The escape latency in the Morris Water Maze test was significantly longer in the rats injected with manganese than that in the rats received both taurine and manganese. Similarly, the probe trial showed that the annulus crossings were significantly greater in the taurine plus manganese treated rats than those in the manganese-treated rats. However, the blood level of manganese was not altered by the taurine treatment. Interestingly, the exposure of manganese led to a significant increase in the acetylcholinesterase activity and an evidently decrease in the choline acetyltransferase activity, which were partially restored by the addition of taurine. Additionally, we identified 9 differentially expressed proteins between the rat hippocampus treated by manganese and the control or the manganese plus taurine in the proteomic analysis using the 2-dimensional gel electrophoresis followed by the tandem mass spectrometry (MS/MS). Most of these proteins play a role in energy metabolism, oxidative stress, inflammation, and neuron synapse.

  • Yhteenveto: Tauriini palauttaa AChE ja ChAT entsyymiaktiivisuuksia, jotka ovat kriittisiä asetylkoliinin säätelylle. Tutkijat identifioivat seitsemän spesifisesti mngaanin indusoimaa  proteiinia ja kaksi tauriinin indusoimaa proteiinia hippokampista.  Tulokset  tukevat sitä käsitystä, että tauriini kohentaa oppimis- ja muistikykyä niillä, joilla syynä on  ollut   altistuminen liika mangaanille.

CONCLUSIONS: In summary, taurine restores the activity of AChE and ChAT, which are critical for the regulation of acetylcholine. We have identified seven differentially expressed proteins specifically induced by manganese and two proteins induced by taurine from the rat hippocampus. Our results support that taurine improves the impaired learning and memory ability caused by excessive exposure of manganese.

 Kuva kahden hermosolun, neuronin, välisestä synapsista, jossa  välittäjäaineena toimii AK, asetyylikoliini ( ACh) , Ak neuronijärjestelmä on  kuin  "resiina joka  tarkistaa raiteet", siis pitää hermojärjestelmää  funktiokykyisenä verkostona, eräänlainen  clearing funktio, varsinkin kun ihminen toimii jotakin tahdonalaista käytännössä. 


 

Inga kommentarer: