tisdag 28 oktober 2014

Plasman vapaat aminohapot, syöpäkudoksen ja syövänvierikudosten vapaat aminohapot ( keuhkosyöpä)

 Keuhkosyöpäpotilaiden  plasman ja kudoksettoman alueen aminohappokirjot j pitoisuuksien vertailu
 
Asia Pac J Clin Nutr. 2014;23(3):429-36. doi: 10.6133/apjcn.2014.23.3.13.
Plasma and tissue free amino acid profiles and their concentration correlation in patients with lung cancer.


Tiivistelmä,   Abstract in English, Chinese

  • Muuntelut plasman vapaissa aminohapoissa (PFAA)  ovat syöpäpotilailla proteiiniaineenvaihdunnan poikkeavuuksien  olennainen piirre. Silti on vain vähän tietoa syöpä kudoksen  vapaiden aminohappojen (TFAA)  kirjosta ja kirjomalleista ja korrelaatioista  plasman vapaisiin aminohappoihin.(PFAA).. 
  • Tutkijat halusivat  arvioida  plasman vapaiden aminohappojen  (PFAA)  ja  syöpäkudoksen  vapaiden  aminohappojen (TFAA) vaihteluita keuhkosyöpäpotilailla-  myös heidän aminohappomallinsa ja aminohappokorrelaatiot.
  •  Tässä tarkoituksesa he analysoivat keuhkosyöpäkudoksen  (n= 27) ja molemmista keuhkoista  syövän viereisten  ( paracarcinomous) kudosten (n= 27)   ja plasman ( (n= 27)  vapaitten aminohappojen  pitoisuudet   automaattisella aminohappoanalysaattorilla.

Variation of plasma free amino acids (PFAAs) is an essential feature of protein metabolic abnormalities in cancer patients. But there still little data about the cancer tissue free amino acid (TFAAs) profiles, including their patterns and correlations with PFAAs. To evaluate the variation in PFAAs and cancer TFAAs in patients with lung cancer, including their patterns and correlations, we investigated the concentrations of free amino acids in lung cancer tissues (n=27), paired lung paracarcinomous tissues (n=27) and plasma (n=27) using an automatic amino acid analyzer after pre-treatment.
  •  Plasman aminohappokirjossa (PFAA)  oli merkitsevästi alentunut viisi aminohappoa : tryptofaani(W), glysiini (G), sitrulliini, ornitiini ja proliini (P) , kun taas fenylalaniini (F)  oli huomattavasti lisääntynyt  verrattaessa kontrollihenkilöihin. 
 Within the PFAAs, the concentrations of five amino acids (tryptophan, glycine, citrulline, ornithine and proline) were significantly decreased, while that of phenylalanine was markedly increased compared with control subjects. 
  •  Kudosten aminohappokirjossa (TFAA)  oli kolme aminohappoa lisääntynyt:  tauriini, glutamiini(Q) ja glysiini(G), kun taas kaksi aminohappoa,  lysiini (K) ja ornitiini,   olivat  merkitsevästi vähentyneet  keuhkosyöpäkudoksessa verrattuna parakarsinomaattisiin kudoksiin.
Within the TFAAs, the concentrations of three amino acids (taurine, glutamic acid and glycine) were increased, while the concentrations of two amino acids (lysine and ornithine) were decreased significantly in lung cancer tissues compared with the paracarcinomous tissues.
  • Aminohappokirjomallit  osoittivat   molemmissa  kirjoissa (PFAA ja TFAA ) samanlaista trendiä, suuntausta, mutta muutosten prosentuaalisuudet erosivat.
 The amino acid patterns in PFAAs and TFAAs had similar trends, but percentage variations were diverse.
  • Lisäksi  plasman   viiden vapaan  aminohapon,  lysiini (K), fenylalaniini (F), treoniini (T), seriini (S) , alaniini( A), pitoisuudet  korreloivat  keuhkokarsinoomakudoksen  vapaitten aminohappojen ( TFAA) -pitoisuuksiin, mutta mikään plasman vapaa  aminohappo  ei korreloinut  keuhkon parakarsinoomakudoksen vapaisiin aminohappoihin. 
Additionally, the concentrations of five amino acids (lysine, phenylalanine, threonine, serine, and alanine) in PFAAs correlated with those in lung cancer TFAAs, but no amino acids in PFAAs were correlated with those in lung paracarcinomous TFAAs.
  • Täten plasman vapaitten aminohappojen (PFAA)  kirjot saattavat heijastaa syöpäkudoksien tilaa,  mikä saattaa  antaa lisäinformaatiota metabolisista statuksesta  ja ennusteesta  keuhkosyöpäpotilailla.
Thus, PFAA profiles may reflect the status of cancer tissues, which may provide more information about the metabolic statuses and prognoses of patients with lung cancer.
PMID:
25164454
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free full text

Inga kommentarer: