torsdag 20 november 2008

Entä jos tauriini puuttuu sydämestä?

Japanilaiset olivat kehittäneet poistogeenisen (KO) hiiren, jolta puuttui tauriinia kuljettava proteiini TauT (taurine transporter).Tämä rikkipitoinen beeta-aminohappo tauriini on runsain vapaasti esiintyvä aminohappo sydänlihaksessa ja muussa lihaksessa. Vaikka sen varsinaista fysiologista funktiota ei ole aiemmin osoitettu, on arveltu sen toimivat tärkeänä raudan liikkumisissa, kalsiumin käsittelyssä, osmoregulaatiossa ja sytoprotektiossa. Kun tutkijat alkoivat selvitellä tätä asiaa, he kehittelivät tauriininkuljettajavajeisen hiirimallin (TauTKO), jossa ilmeni myokardiaalisen ja muun lihastauriinin vaje verrattuna tavallisiin kontrollina käytettyihin hiiriin.

Mitä tapahtui TauTKO hiirien sydämissä ( tauriinivajeisessa sydämessä)? Sydänkammiot alkoivat muovautua uudestaan siten, että kammion seinamäpaksuus oheni ja sydän atrofioitui (surkastui) ja kardiomyosyytit tulivat pienemmiksi. Näihin sydämen rakenteellisiin muutoksiin liittyneenä sydämen minuuttivolyymi(CO) väheni ja sydämen toiminnan pettämistä ilmaisevat merkitsijägeenit säätyivät ylös (ANP, BNP ja beeta-MHC). Sen lisäksi ultrastruktuurissa oli vaurion merkkejä myofilamenteissa ja mitokondrioissa. Lisäksi TauTKO hiiren luustolihaksissa solutilavuudet alenivat, rakenteeseen tuli puutoksia ja rasituksenkestokapasiteetti väheni
.Ne merkitsijät, joita osmoottisessa stressissä säätyy ylös, kohosivat sekä sydämessä että luustolihaksissa (Hsp70, ATA2, S100A4). Tauriinin tyhjentyminen kudoksista aiheutti kardiomyosyyttien atrofiaa, mitokondriaalista ja lihassäievauriota ja sydämen vajaatoimintaa, joita vaikutuksia todennäköisesti tulee suhteuttaa tauriinin vaikutuksiin.

Tutkijoitten hankkimasta tiedosta päätellen tauriinin monet vaikutukset, kuten osmoregulaatio, mitokondriaalisten proteiinien expression säätely ja apoptoosin inhibitio yhdessä takaavat sydän- ja luustolihaksen rakenteen ja toiminnan kunnollisen ylläpidon

LÄHDE: Ito T, Kimura Y, Uozumi Y, Taurine depletion caused by knocking out the taurine transporter gene leads to cardiomyopathy with cardiac atrophy. J Mol Cell Cardiol. 2008 May;44(5):927-37. Epub 2008 Mar 18.
Päivitys 7.5. 2013 

Inga kommentarer: