fredag 21 november 2008

Tauriinin fysiologiasta ja aineenvaihdunnasta

Tauriini (TAURINE)
Links:
http://www2.imbf.ku.dk/CellSignalling/IHLambert/index_files/image006.jpg

Tiedemies Lambertin tutkimuksista suomennosta:

SOLUN VOLYYMI (tilavuus) 
on essentielli parametri soluerityksen säätelyssä, aineenvaihdunnassa, solun kasvussa ja programmoidussa solukuolemassa eli apoptoosissa. Mikä fakta tämän takana piilee? Solunsisäiset signaalikaskadit aktivoituvat normaalisti neuraalisista ja humoraalisista stimulaatioista, mutta ne voivat antaa vastetta myös soluvolyymin vaihtumiselle ja seuraamuksena aiheuttaa muutoksia kalvokuljetuksessa, aineenvaihdunnassa ja monessa geeniexpressiossa.
TAURIINI, biokemiallisesti inertti aminoetaanisulfonihappo on kvantitatiiviselta rooliltaan tärkeä pätevänä orgaanisena osmolyyttinä soluvolyymin kontrolloijana ( nisäkässoluissa). Niinpä usein solun tauriinipitoisuuden lisääntymä tai vähenemä indisoi soluvolyymin vaihtumista. Aivan viime vuosien satona ollaan opittu tietämään, että tauriinilla on fysiologisten vaikutustensa lisäksi myös merkitystä solun kohtaloon, esim tauriini vaikuttaa programmoituun solukuolemaan ( APOPTOSIS) mikä on essentielli seikka normaalikehityksessä.
TAURIININ FYSIOLOGISINA FUNKTIOINA pidetään vaikuttamista kalvorakenteeseen ja kalvotoimintaan, jonikanavafunktioon, solun kalsiumin homeostaasiin ja oksidatiiviseen tilaan.
TAURIINI on runsas aminohappo verkkokalvossa (retina), sydämessä ja lihaksessa. Solunsisäiset tauriinipitoisuudet vaihtelevat 10 mM (hiiren) fibroblastissa- 20-50 mM leukosyyteissä ja 40-50 mM Ehrlichin ascites tuumorisoluissa.
SOLUNSISÄINEN TAURIINIPITOISUUS ilmentää  tasapainoa  tauriinin aktiivin  soluunoton, tauriinin synteesin ja solusta vapautumisen kesken.
TAURIININ SOLUUNOTTO tapahtuu natriumista (Na+), kloridista (Cl-) ja pH:sta sekä korkean affiniteetin tauriininkuljettajasta TauT riippuen.
TAURIININ SYNTEESI tapahtuu cysteiinistä (C, cys) ja metioniiniaminohapoista (M, met)  käsin.
TAURIININ VAPAUTUMINEN SOLUSTA tapahtuu kuljetusprosessilla, mikä muistuttaa TauT funktiolle käänteistä tapahtumaa tai volyymiherkkää tauriinin vuotoa.
KEHON totaalin TAURIININ ALLASTA kontrolloi TauT, joka sijaitsee munuaisen proksimaalisen tubuluksen epiteelinharjassa ja distaalisen nefronin basolateraalisessa kalvossa.
TAURIINIA on animaalisissa soluissa luonnostaan, mutta kasveissa sitä ei ole.
LUONNOLLISIA RAVINTOLÄHTEITÄ ovat liha ja kala, mutta vegetariaanien tauriini on vain sitä, mitä heidän oma kehonsa tuottaa.

Suomennosta 21.11.2008 0:18
Päivitys 7.5. 2013 

Inga kommentarer: