fredag 21 november 2008

Tauriinin funktiot

Sisältö
Tauriinin synteesi kehossa
Sappisuolojen muodostuminen.
Osmoregulaatio
Kalvorakenne ja funktio
Kalsiumin homeostaasi
  • Tauriinin synteesi kehossa
http://www2.imbf.ku.dk/CellSignalling/IHLambert/
Suomennosta Lambertin artikkelista:
Tauriinin synteesiteitä on useita on useita, mutta päätie on mainittu tässä nettilähteesä.
Cysteiinisulfonihappodekarboksylaasi muuttaa cysteiinisulfiinihapon hypotauriiniksi, mikä on tauriinin metioniinista ja cysteiinistä käsin tapahtuvan synteesin tahtia rajoittava reaktio.
Termejä: 
 Cysteine sulfonic acid decarboxylase, cysteiinisulfonihapon dekarboksylaasientsyymi

 cysteine sulfinic acid, cysteiinisulfiinihappo

 hypotaurine , hypotauriini

 taurine , tauriini

 methionine, metioniini aminohappo

 cysteine. cysteiini aminohappo

Tauriinilla on  useita fysiologisia tehtävi

Sappihappojen muodostus: Tauriini pystyy tehokkaasti konjugoitumaan sappihappoihin, koska se pysyy jonisoituna happamessakin miljöössä, mikä suoliston yläosassa ilmenee.  Ihmisessä on kyky tehdä vaihde tauriinikonjugaateista glysiinikonjugaatteihin, jos tauriinin saatavuus on alentunut. kissoissa ei kehity tarpeeksi tauriinia eivätkä  ne pysty käyttämään glysiiniä konjugaatioon, joten tauriini on niiden ruoassa välttämätön tekijä.

Osmoregulaatiosta on lähteen tekstissä enemmän.

Kalvorakenne ja funktio. Tauriini sitoutuu neutraaleihin fosfolipideihin ja tauriini-foisfolipidi-interaktio, mikä käsittää joniparimuodostuksia päätyryhmien kanssa, vaikuttaa kalvon ominaisuuksiin, esim arkkitehtuuriin ja kalvon fluiditeettiin. Tauriini estää fosfolipidien N-metylaatioita kuten konversiota fosfatidyletanolaminista kohti fosfatidylkoliinia.

Membrane structure and function
: Taurine binds to neutral phospholipids and the taurine - phospholipid interaction, that involves formation of ion pairs between the head groups, affects the membrane property, i.e., architecture and fluidity. Taurine inhibits N-methylation of phospholipids, i.e., conversion of phosphatidyl ethanolamine to phosphatidyl choline.
 

Kalsiumhomeostaasi: Kalsiumin homeostaasissa kalsiumjoneja  sitoutuu fosfatidylinositoleihin ja fosfatidylseriiniin ja tauriini lisää kalsiumin affiniteettia, hakeutumista fosfolipideihin, mutta  samalla alentaa kalsiumin  sitoutumiskykyä , kuten kalsiumin varastoitumiskykyä. Tauriini vaikuttaa niin kalsiumin ottoon kuin vapautumiseen.

Ca2+ homeostasis: Ca2+ binds to phosphatidyl inositol / phosphatidyl serine, and taurine increases the binding affinity of Ca2+ to phospholipids but reduces the binding capacity, i.e., Ca2+ storage capacity. Taurine affects Ca2+ uptake as well as release.
 Antioksidatiivinen vaikutus. Tauriini ja vielä enemmän hypotauriini on antioksidanttinen vaikutuksesltaan.

Anti-oxidation: Taurine and to a greater extent hypotaurine have antioxidant activity.
Jonkikanavafunktio:Tauriini vaikutaa kloridikanaviin ja säätelee anionikanavien aktiivisuutta.

Ion channel function: Taurine affects Cl- current and regulates the activity of anion channels.

 Hermonvälittäjäaineitten modulaatio.  Tauriini  tekee interaktiota  Kloridikanavaproteiiniperheisiin, joissa vaikuttaa GABA- ja Gly.

Modulation of neurotransmission: Taurine interacts with the GABA- and glycine-gated family of Cl- channels.

21/11/2008 00:50:39
Päivitys 7.5. 2013 

Inga kommentarer: